Sala konferencyjna
10:0010:55
Nadzwyczajne Walne zebranie członków PTNT
55 min
10:5511:00
Otwarcie konferencji
5 min
11:0012:00
Nadciśnienie tętnicze u najmłodszych pacjentów prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin, dr hab. n. med. Łukasz Obrycki, prof. IPCZD
60 min

11:00 - 11:20

Epidemiologia nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży dr n. med. Tadeusz Dereziński

11:20 - 11:40

Zespół metaboliczny u dzieci i młodzieży. Co wiemy w 2024 r.? dr hab. n. med. Łukasz Obrycki, prof. IPCZD

11:40 - 12:00

Kiedy podejrzewać wtórne nadciśnienie tętnicze u dziecka?  prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
12:0013:15
Wytyczne ESH 2023 prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
75 min

12:00 - 12:15

Najciekawsze zmiany wytycznych — komentarz autora prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz

12:15 - 12:30

Diagnostyka i ocena ryzyka sercowo-naczyniowego pacjenta z nadciśnieniem tętniczym według ESH 2023 —
komentarz autora
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz

12:30 - 12:45

Dlaczego podniesiono rangę beta-adrenolityków w Wytycznych ESH 2023? — komentarz krytyka prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski

12:45 - 13:00

Sytuacje szczególne w nadciśnieniu tętniczym — okiem praktyka dr n. med. Maryla Kocowska-Trytko

13:00 - 13:15

Dyskusja prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz, prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski, dr n. med. Maryla Kocowska-Trytko
13:1513:45
Sesja satelitarna firmy Astra Zeneca
30 min
Sponsor: AstraZeneca

13:15 - 13:30

Dapagliflozyna w niewydolności serca z HFrEF, HRmEF i HFimprEF dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas

13:30 - 13:45

Dapagliflozyna w niewydolności serca z HFpEF lek. Małgorzata Wierzowiecka
13:4514:00
Przerwa na kawę 15 min
14:0015:00
Różnice w terapii hipotensyjnej, hipolipemizującej i hipoglikemizującej w zależności od: prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik, dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ
60 min

14:00 - 14:15

- wieku i płci dr hab. n. med. Agnieszka Olszanecka, prof. UJ

14:15 - 14:30

- obecności hipercholesterolemii, hipertriglicerydemii i hiperlipoproteinemii(a) prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

14:30 - 14:45

- obecności otyłości i stłuszczenia wątroby prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz

14:45 - 15:00

- przesączania kłębuszkowego i albuminurii prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik
15:0016:00
Fenotypowanie i terapia otyłości w zależności od wieku i chorób współistniejących prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka, prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
60 min

15:00 - 15:20

Fenotypowanie otyłości i możliwości terapeutyczne dr n. med. Piotr Wierzbiński

15:20 - 15:40

Otyłość w wieku rozwojowym i u młodych dorosłych prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka

15:40 - 16:00

Wyzwania w leczeniu cukrzycy u chorych poddanych farmakologicznej lub chirurgicznej terapii otyłości. prof. dr hab. n. med. Grzegorz Dzida
16:0017:00
Sesja satelitarna firmy Servier. Jak znaleźć proste rozwiązania na złożone problemy pacjentów?
Prezentacja przypadków z dyskusją.
prof. dr hab. n. med. Aleksander Prejbisz, prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski, prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik, dr hab. n. med. Jacek Wolf, prezes PTNT
60 min
Sponsor: Servier
17:0017:15
Przerwa na kawę 15 min
17:1517:45
Sesja sponsorowana firmy Egis. Hiperurykemia a zastosowanie inhibitorów oksydazy ksantynowej prof. dr hab. n. med. Andrzej Tykarski
30 min
Sponsor: EGIS
17:4518:15
Sesja sponsorowana firmy Gedeon. Dlaczego inhibitory ACE są nadal niezastąpioną klasą leków w terapii sercowo-naczyniowej? Miejsce lizynoprylu prof. dr hab. n. med. Krzysztof Narkiewicz
30 min
Sponsor: Gedeon Richter
18:1519:30
Dylematy w diagnostyce i terapii nadciśnienia tętniczego dr hab. n. med. Barbara Wizner, dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas
75 min

18:15 - 18:34

Leki moczopędne w terapii nadciśnienia tętniczego a eGFR, sód i potas prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

18:34 - 18:53

Gdy migotatnie przedsionków jest trudne do uchwycenia prof. dr hab. n. med. Piotr Dobrowolski

18:53 - 19:12

Diagnostyka NT i powikłań narządowych sportowca prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko

19:12 - 19:30

Osiemnastolatek z nadciśnieniem tętniczym w gabinecie lekarza rodzinnego prof. dr hab. n. med. Mieczysław Litwin
Sala konferencyjna
08:3010:00
Warsztaty EKG pod patronatem firmy Bausch Health. Jak radzić sobie z zapisami EKG w bradykardiach, tachykardiach, zespołach wieńcowych? prof. dr hab. n. med. Dariusz Kozłowski
90 min
10:0011:15
Chory z przewlekłą chorobą nerek (PChN) w gabinecie hipertensjologa prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak, prof. dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska
75 min

10:00 - 10:15

Dlaczego hipertensjolog ma leczyć chorego z PChN? Kiedy należy skierować chorego z PChN do nefrologa? prof. dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska

10:15 - 10:30

PChN — aspekty diagnostyczne, patofizjologiczne i terapeutyczne prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik

10:30 - 10:45

Farmakologiczne leczenie nefroprotekcyjne w niecukrzycowej PChN — stanowisko Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

10:45 - 11:15

Farmakologiczna nefroprotekcja w roku 2024. Dyskusja panelowa autorów stanowiska PTN prof. dr hab. n. med. Ilona Kurnatowska, prof. dr hab. n. med. Beata Naumnik, prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
11:1512:15
Sesja satelitarna firmy Bausch Health. Czy latros ma broń by poskromić greckich bogów u jednego pacjenta? prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko, dr hab. n. med. Jacek Wolf, prezes PTNT, lek. Marta Żurek
60 min

11:15 - 11:35

Psyche. Pacjent lękowy w gabinecie kardiologicznym, czyli farmakoterapia praktycznie  lek. Marta Żurek

11:35 - 11:55

Hypnos. Sen i jego zaburzenia a nadciśnienie tętnicze i powikłania narządowe dr hab. n. med. Jacek Wolf, prezes PTNT

11:55 - 12:15

Eros i Tanatos. Terapia sercowo-naczyniowa a długość i radość życia prof. dr hab. n. med. Adrian Doroszko
12:1512:30
Przerwa na kawę 15 min
12:3013:00
Sesja satelitarna firmy KRKA. Wytyczne rekomendują, praktyka kliniczna decyduje dr hab. n. med. Jacek Wolf, prezes PTNT, dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
30 min
Sponsor: KRKA
13:0013:30
Sesja satelitarna firmy Berlin Chemie/Menarini. Standard terapii nadciśnienia a.d. 2024 — pułapki wytycznych i proste rozwiązania w praktyce dr hab. n. med. Jacek Wolf, prezes PTNT
30 min
Sponsor: Berlin-Chemie Menarini
13:3013:45
Przerwa na kawę 15 min
13:4514:35
Postępowanie u chorych z nadciśnieniem tętniczym i miażdżycą w różnych łożyskach naczyniowych. dr hab. n. med. Jacek Lewandowski, dr n. med. Maryla Kocowska-Trytko
50 min

13:45 - 14:03

Zwężenie tt. nerkowych — kiedy leczyć zabiegowo a kiedy zachowawczo? dr hab. n. med. Jacek Lewandowski

14:03 - 14:18

Nadciśnienie tętnicze u chorych z przewlekłym zespołem wieńcowym — preferencje i ograniczenia terapii hipotensyjnej dr n. med. Maryla Kocowska-Trytko

14:18 - 14:35

Miażdżyca tętnic szyjnych — czy powinniśmy modyfikować cele hipotensyjne? dr hab. n. med. Marzena Chrostowska
14:3515:50
Aspekty niefarmakologiczne, które gubimy w codziennej praktyce. Sesja z udziałem Klubu Młodego Hipertensjologa prof. dr hab. n. med. Danuta Ostalska-Nowicka, dr hab. n. med. Barbara Wizner, prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
75 min

14:35 - 14:50

Leki o działaniu hipertensyjnym prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak

14:50 - 15:05

Nutraceutyki a leczenie nadciśnienia tętniczego —
przegląd naturalnych substancji o udowodnionych właściwościach przeciwnadciśnieniowych
lek. Stanisław Surma

15:05 - 15:20

Aktywność fizyczna chorych na cukrzycę. Od zaleceń ogólnych do szczegółowych wskazań dla sportowców amatorów lek. Martyna Jankowska

15:20 - 15:35

Transcendencja w nadciśnieniu. Próba uchwycenia roli modlitwy przez pryzmat EBM dr hab. n. med. Arkadiusz Niklas

15:35 - 15:50

Medytacja a zdrowie sercowo-naczyniowe lek. Małgorzata Wierzowiecka
Copyrights © 2024 Via Medica